Μαύρη Θάλασσα και ενδότερα

Σαφράμπολη – Άμαστρις – Κασταμονή – Ινέπολη – Σινώπη – Σαμσούντα – Οινόη – Νεοκαισάρεια – Ζήλε – Τοκάτη – Αμάσεια – Τσόρουμ – Χαττούσα (τα χιττιτικά) και Άγκυρα (για την επανέκθεση των συλλογών του Μουσείου Ανατολικών Πολιτισμών). Αυτά είναι τα κύρια μέρη που θα επισκεφθούμε στο εννιαήμερο ταξίδι στην Βιθυνία, την Παφλαγονία, τον Δυτικό Πόντο και το Κεντρικό Οροπέδιο της Ανατολίας (20-28/9/2014). Ξεναγεί η Μαριάννα Κορομηλά. Μόνο για πανοραμικά μέλη.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΗ ΤΖΙΑ 16-18 Μαΐου »