ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Οι τέσσερις συναντήσεις θα γίνουν πρωινά Πέμπτης ( 11.00 -1.30): 31/3, 14/4, 5/5 και 19/5

Το σεμινάριο οργάνωσαν με μεγάλο ενθουσιασμό η Σοφία Κομποτιάτη (που ανέλαβε τις δύο πρώτες συναντήσεις) και η Μαρία Δεμέστιχα ( που ανέλαβε τα θέματα της τρίτης και τέταρτης συνάντησης).

Προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα με γνώμονα τα ήδη γνωστά σε εμάς (κοινές λέξεις ή πολύ γνωστές), αλλά και το λεξιλόγιο που σχετίζεται με τα άμεσα ενδιαφέροντά μας: γεωγραφικούς, αρχιτεκτονικούς και ιστορικούς όρους, όρους σχετικούς με την διατροφή και λεξιλόγιο που σχετίζεται με την καθημερινότητα. Όλα αυτά, μαζί με πληροφορίες για τον πολιτισμό της Οθωμανικής περιόδου και της σύγχρονης Τουρκίας, καθώς και με βασικά τοπογραφικά της Πόλης.

Για την απογευματινή επανάληψη του σεμιναρίου αναζητούμε ακόμα ημερομηνίες.