Η Ιστοσελίδα μας και οι … Σύνδεσμοι Κοινωνικών Δικτύων – Social Links

Παρακολουθώντας την εξέλιξη της διαδικτυακής επικοινωνίας, ο Ιστότοπος του Πανοράματος από σήμερα διαθέτει συνδέσμους (links) για τα πλέον δημοφιλή Κοινωνικά Δίκτυα (social networks). Σας καλούμε να τους χρησιμοποιήσετε για να προτείνετε και να προβάλετε στους διαδικτυακούς σας φίλους την Ιστοσελίδα μας.