Δυο ρωμαίικα σπίτια – δύο διάσημοι Βαλκάνιοι γλύπτες

Από την παραδουνάβια Βραΐλα (τον Απρίλιο του 2011) στην παρεβρίτικη Αδριανούπολη (τον Απρίλιο του 2012), δυο πανοραμικά ταξίδια σε δυο παραποτάμιες βαλκανικές πόλεις, ο Γιώργος Κωστόπουλος κάνει τις δικές του διαδρομές στον χώρο και τον χρόνο και συναντάει δύο διάσημους γλύπτες που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο «στεγάστηκαν» σε δυο ρωμαίικα σπίτια. Δημοσιεύουμε το κείμενο στο Ημερολόγιο Ταξιδιών.