Για την Ανατολική Θράκη

Ενενήντα χρόνια μετά την Έξωση του ελληνικού πληθυσμού της Ανατολικής Θράκης (Οκτώβριος 1922), η Βασιλική Τσακόγλου θα δώσει μία διάλεξη με θέμα τον Πρώτο Μεγάλο Διωγμό που προηγήθηκε. Στον κύκλο των διαλέξεων για τα Βαλκάνια, την Τετάρτη το απόγευμα 17/10 – επανάληψη το πρωί της Πέμπτης 18/10 (παρά τη γενική απεργία). Μπορείτε να βρείτε στο Πανόραμα το βιβλίο της με το ίδιο θέμα.