Βουκουρέστι, από τον Γιώργο Κωστόπουλο ©

Από το Ημερολόγιο που κράτησε ο Γιώργος Κωστόπουλος στο ταξίδι της Ρουμανίας (Ταξιδεύοντας με το Πανόραμα, 15-26 Απριλίου 2011), δημοσιεύουμε επτά σχολιασμένες φωτογραφίες. Είναι από την επίσκεψή μας στην ιστορική Μονή Σταυροπόλεως, στο κέντρο της ρουμανικής πρωτεύουσας, το Σάββατο του Λαζάρου 16/4, λίγο μετά το τέλος της Λειτουργίας.

Το «ημερολογιακό τμήμα» της δημοσίευσης είναι η εξαιρετική τεκμηρίωση του εικονογραφικού υλικού (ένα πολύ ενδεικτικό τμήμα της τεκμηρίωσης που μπορεί να βρει κανείς στο ψηφιοποιημένο Αρχείο μας).