Θαμμένοι με τ’ άλογα τους

Το εκπληκτικό εύρημα της Μικρής Δοξιπάρας είναι ένας ταφικός τύμβος των αρχών του 2ου μ.Χ. αιώνα, όπου, δίπλα στους λάκκους στους οποίους είχε γίνει η αποτέφρωση των νεκρών, αποκαλύφθηκαν πέντε τετράτροχες άμαξες, μαζί με τα υποζύγιά τους. Με αυτές είχαν μεταφερθεί οι νεκροί στον τόπο της ταφής. Θα επισκεφθούμε τον Τύμβο στις 27 Απριλίου. Μα πού βρίσκεται το χωριό Μικρή Δοξιπάρα; Δείτε περισσότερα στο Ημερολόγιο Ταξιδιών.