Δελφοί – Βοιωτικός Ορχομενός – Σκριπού

001Το Σαββατοκύριακο 29-30 Μαρτίου
Ξεναγεί η Μάχη Καρανίκη

Το πρωί του Σαββάτου θα ξεκινήσουμε στις 8.30, ώστε να έχουμε αρκετές ώρες για το Μαντείο και το Αρχαιολογικό Μουσείο των Δελφών (όλα κλείνουν νωρίς, σύμφωνα με το πολύ περιορισμένο ωράριο) και το πρωινό της Κυριακής θα ολοκληρώσουμε την επίσκεψη με το Ιερό της Αθηνάς.
Στη συνέχεια, θα πάμε στον πολύ ενδιαφέροντα και σχεδόν άγνωστο χώρο του Βοιωτικού Ορχομενού, στα βαμβακοχώραφα της Κωπαΐδας (12 χλμ ΒΑ της Λιβαδειάς), για να δούμε τον μυκηναϊκό θολωτό τάφο, γνωστό σαν «Θησαυρός του Μινύα» (μέσα του 13ου π.Χ. αιώνα), το αρχαίο Θέατρο της ύστερης Κλασικής εποχής (τέλη 4ου αι.) και τον περίφημο ναό της Παναγίας της Σκριπού, ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της πρώιμης Μεσοβυζαντινής εποχής, χτισμένος το 873/74.
Θα επιστρέψουμε στην Αθήνα το απόγευμα της Κυριακής (γύρω στις 7-7.30).

Ζητείστε το αναλυτικό πρόγραμμα. Εγγραφές από την Τετάρτη 19/2, μόνο για μέλη.

Στο καθολικό της Μονής της Παναγίας Σκριπού σώζεται η κτητορική επιγραφή, η οποία αναφέρεται στον «Λέοντα, τον πανεύφημο βασιλικό πρωτοσπαθάριο» που ίδρυσε τον ναό τον καιρό του Βασίλειου Α΄ του Μακεδόνα.
Ο ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου είναι εγγεγραμμένος σταυροειδής με τρούλο, με προεξέχουσες τις κεραίες του σταυρού και στενό νάρθηκα δυτικά. Στην τοιχοδομία του έχει χρησιμοποιηθεί άφθονο έτοιμο αρχαίο υλικό (όπως συμβαίνει σε πολλούς χριστιανικούς ναούς της Βυζαντινής εποχής) το οποίο προέρχεται από τα κοντινά της ιστορικής πόλης του Ορχομενού. Έτσι, έχουν χρησιμοποιηθεί σπόνδυλοι κιόνων, πελεκημένα αγκωνάρια, ακόμη και επιτύμβιες στήλες που δημιουργούν απροσδόκητα κοσμήματα και αποχρώσεις στους μεγάλους επίπεδους τοίχους. Λέγεται, άλλωστε, ότι η Σκριπού οφείλει το προσωνύμιο της στις πολλές επιγραφές, τα σκρίπτα, που τη διακοσμούν έως σήμερα.

002>>> Για τα ιστορικά του Ορχομενού, γράφει η Όλγα Κυριαζή, αρχαιολόγος της Θ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (ΕΠΚΑ) στον χορηγικό φάκελο για την αποκατάσταση του αρχαίου Θεάτρου. Αναδημοσιεύουμε το κείμενο, όπου θα βρείτε πολλές πληροφορίες, πλούσιο εικονογραφικό υλικό και βιβλιογραφία, στο συνημμένο Αρχείο.

pdfΓια τον αρχαίο Ορχομενό - Όλγα Κυριαζή