Παναγία η Σικελιά

Παλαιολόγεια και Χιώτισσα, ίσως και λίγο «Φραγκοχιώτισσα» εξ Ιταλίας, μία μικρή μοναχική εκκλησία, χτισμένη με φροντίδα πριν από εφτακόσια τόσα χρόνια, φέρει το παράξενο προσωνύμι της Σικελιάς. Αυτό ήταν το έναυσμα που οδήγησε την Κάλλη Γουργιώτου να ερευνήσει το θέμα. Κι έτσι, έχουμε μία συνοπτική αλλά πλήρη παρουσίαση ενός ναού στην ύπαιθρο της Χίου. Θα την βρείτε στα Ημερολόγια Ταξιδιών, μιας και η μελέτη έγινε στην εξαιρετική Βιβλιοθήκη Κοραή.