Στενεύει η Αθήνα, ο χώρος συρρικνώνεται

Πάντα αναρωτιόμουν πώς συρρικνώθηκε πολεοδομικά και κοινωνικά, ή και με αντίθετη σειρά, ο δημόσιος χώρος στην Ύστερη Αρχαιότητα, κυρίως μεταξύ 540-550 και 620-650. Το κλείσιμο του Βιβλιοπωλείου της Εστίας (Σάββατο 30/3) είναι ένα ακόμα βήμα στην διαδικασία της αποψίλωσης της πρωτεύουσας. Κλειστήκαμε από παντού στο ρημαγμένο κέντρο. Αλλάζουμε. Αλλάζουν και οι θεοί μας.