Βιβλιοπαρουσίαση - Διάλεξη

Παρουσίαση του βιβλίου The Ancient Harbours of the Piraeus – I.1. The Zea Shipsheds and Slipways: Architecture and Topography, Bjørn Lovén; The Ancient Harbours of the Piraeus – I.2. The Zea Shipsheds and Slipways: Finds, Area 1 Shipshed Roof Reconstructions and Feature Catalogue, του Bjørn Lovén & Mette Schaldemose με συμμετοχές των B. Klejn‐Christensen & M.M. Nielsen. Monographs of the Danish Institute at Athens, Vol.15, 1‐2.

Εισαγωγή από τον κύριο συντάκτη Δρ. Bjørn Lovén, διευθυντή της αρχαιολογικής έρευνας του Zea Harbour Project και στη συνέχεια διάλεξη στα αγγλικά: The Piraeus and the Athenian Navy: recent archaeological and historical advances του Δρ. Vincent Gabrielsen, καθηγητή στο Ινστιτούτο Saxo του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης.

Η εκδήλωση θα γίνει στο Ινστιτούτο της Δανίας, Χαιρεφώντος 14Α, Πλατεία Αγίας Αικατερίνης, Πλάκα, εκτός εάν υπάρξει άλλη ανακοίνωση. ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Τηλ. 210 3244 644, Fax: 210 3247 230, e‐mail: info@diathens.com, website: www.diathens.com