ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες και ζωντανές ιστοσελίδες, ενδιαφέρουσα και ζωντανή όσο και το ίδιο το ΕΜΘ, που έχει εξελιχθεί σε σημαντικό πολιτιστικό πυρήνα της Αλεξανδρούπολης εξακτινωμένο σε ολόκληρη την Θράκη, είναι η www.emthrace.org.

Σας παραπέμπουμε και στο ιστολόγιο του ΕΜΘ www.emthrace.org/blog

Θα ξεναγηθείτε όχι μόνο στο Μουσείο αλλά και στο Αρχείο του, στο οποίο αποθησαυρίζονται πολλά προσφυγικά δεδομένα.