Ο μεσαιωνικός κόσμος της Δύσης

MESA 01 Picardie PierrefondsΟ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ

Πρώιμος και κυρίως Μεσαίωνας

Η Ευρώπη από το 395 μέχρι το 1350 και από την κατάρρευση του Δυτικού Τμήματος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας μέχρι το λυκαυγές της Αναγέννησης

Κύκλος έξι διαλέξεων το πρώτο δίμηνο του 2017

Ομιλητής ο Γιάννης Μαυρίκος

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Διάλεξη 1η: Η Δυτική Ευρώπη από το 395 έως το 500. Η κληρονομιά του Θεοδόσιου Α΄ του Μεγάλου στους δύο ανήλικους γιούς του και η είσοδος της Ευρώπης στον Μεσαίωνα. Οι βαρβαρικές εισβολές τον 5ο αιώνα και τα πρώτα γερμανικά βασίλεια στην Δυτική Ευρώπη. Βησιγότθοι, Βάνδαλοι, Αλανοί, Σουηβοί, Οστρογότθοι, Βουργουνδοί.

Διάλεξη 2η: Η Δυτική Ευρώπη από το 500 έως το 750. Η εμφάνιση των Φράγκων στην Δύση. Η δημιουργία του ισχυρότερου βασιλείου του πρώιμου Μεσαίωνα και ο κόσμος των Μεροβιγγείων.

Διάλεξη 3η: Η Δυτική Ευρώπη από το 751 έως το 950. Ο Καρλομάγνος και η πρώτη ευρωπαϊκή αυτοκρατορία στην Δύση. Ο κόσμος της Δυτικής Ευρώπης κατά την περίοδο της δυναστείας των Καρολιδών και η πρώτη πνευματική αναγέννηση της Ευρώπης. Τα τελευταία κύματα εισβολών (Σαρακηνοί, Βίκινγκς, Μαγυάροι).

Διάλεξη 4η: Η Δυτική Ευρώπη από το 1000 έως το 1200. Οι τρόμοι του έτους 1000. Η φεουδαρχία στην Δυτική Ευρώπη. Η εποποιία των Νορμανδών και το πρώτο οργανωμένο κράτος στην Δύση.

 

 

MESA 02ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: ΔΥΟ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Διάλεξη 5η: Η Δυτική Ευρώπη από το 1200 έως το 1350. Η Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία του Γερμανικού Έθνους. Η ιστορία του Παπισμού, η βασανιστική άνοδος και η πορεία του προς τον θρίαμβο. Η σύγκρουση της θρησκευτικής με την πολιτική εξουσία για την κυριαρχία στην Δύση. Η εδραίωση της κρατικής υπόστασης της Γαλλίας και της Αγγλίας.

Διάλεξη 6η: Η πορεία της Δύσης προς την ευρωπαϊκή κυριαρχία και την Αναγέννηση. Ο πολιτισμός της μεσαιωνικής Δύσης και η δημιουργία των πρώτων πανεπιστημίων.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ διαλέξεις, Πρώτο μέρος: την Τετάρτη 11, 18, 25/1 και 1/2/ 2017
Δεύτερο μέρος: την Τετάρτη 15 και 22/2 (6.30-9.00)

ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, Πρώτο μέρος: την Πέμπτη 12, 19, 26/1 και 2/2/2017
Δεύτερο μέρος: 16 και 23/2 (11.00-1.30)

>>> Μπορείτε να εγγραφείτε σε όλον τον κύκλο (έξι διαλέξεις) ή στο Πρώτο μέρος (τέσσερις διαλέξεις): Από τον θάνατο του Θεοδόσιου Α΄ το 395, την διχοτόμηση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και την κατάρρευση του Δυτικού Τμήματος μέχρι τις παραμονές της Δ΄ Σταυροφορίας το 1200) ή μόνο στο Δεύτερο μέρος (δύο διαλέξεις): Από την ανάπτυξη των καστροπόλεων σε οχυρωμένες πολιτείες και την ίδρυση των πρώτων πανεπιστημίων έως το λυκαυγές της Αναγέννησης, 1200-1350.

>>>>>>> Δείτε στο pdf μέρος του εικονογραφικού υλικού από τα πανό, τα σχετικά με τις διαλέξεις, που έχουν αναρτηθεί στο Πανόραμα, καθώς και σκηνές από την κατάκτηση της Αγγλίας από τους Νορμανδούς σε ένα σπανιότατο κέντημα της δεκαετίας του 1070.

pdfMAVRIKOS_Eikones_Panorama_2017.pdf

 

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ »