Το Αρχείο

Το Αρχείο είναι ένας ζωντανός οργανισμός ο οποίος στηρίχθηκε στην ενεργό συμμετοχή, τον ενθουσιασμό, και την ουσιαστική βοήθεια που προσέφεραν τα μέλη, οι φίλοι, οι συνεργάτες, και οι εθελοντικές ομάδες του Πανοράματος.

Το υλικό που διαθέτει είναι κατά 85% πρωτότυπο. Προέρχεται κυρίως από την πολυσχιδή δραστηριότητα της Πολιτιστικής Εταιρείας Πανόραμα και εμπλουτίστηκε με διάφορα αρχεία και πρωτότυπες εργασίες που κατέθεσαν τα μέλη της τα τελευταία 25 χρόνια. Το απόθεμα είναι ανυπολόγιστης αξίας και θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει κτήμα όλων.

Χαρακτήρας, κατευθύνσεις, μορφή. Η πρωτοποριακή πρόταση του Πανοράματος ήταν εξ αρχής: η θεώρηση του ιστορικού γίγνεσθαι μέσα από το πρίσμα της ιστορικής γεωγραφίας και της μνημειακής τοπογραφίας. Έτσι το έργο μας επικεντρώθηκε στην επισκόπηση και την εξακρίβωση του βιωμένου περιβάλλοντος –φυσικού, κοινωνικού, ιστορικού, πολιτιστικού και πνευματικού– μέσα στο οποίο αναπτύχθηκε ο ελληνικός κόσμος, καθώς και οι πολιτισμοί με τους οποίους ήρθαν σε επαφή οι Έλληνες.

Η λογική του προγράμματος και, συνακόλουθα, η διάρθρωση της ύλης, έχει βασιστεί σε δύο άξονες: Αφενός τον γεωπολιτικό (κάθετος άξονας που τέμνει τον χώρο και καθορίζει το καταγραφικό πλαίσιο). Αφετέρου τον θεματικό (παράλληλος άξονας, που διατρέχει όλο το πρόγραμμα και, καταργώντας τον γεωπολιτικό διαμελισμό, αναδεικνύει τις μεγάλες διάρκειες στο χρόνο, τις μεγάλες ενότητες στον χώρο, τις ομοιότητες και τις διαφορές, τις πολύμορφες συγγένειες, τις συνέχειες και τις ασυνέχειες).

Υπεύθυνη του Αρχείου είναι η ιστορικός Μαριάννα Κορομηλά, ιδρυτικό μέλος της Πολιτιστικής Εταιρείας Πανόραμα.

Σύντομα το Αρχείο Πανοράματος θα είναι διαθέσιμο στο κοινό. Πληροφορίες για το έργο και την εξέλιξη του θα είναι διαθέσιμες σε αυτή τη διαδικτυακή τοποθεσία.